-dle dodané projektové dokumentace a vašich požadavků vypracujeme výpis materiálu a cenovou nabídku

-na základě cenové kalkulace sepíšeme smlouvu o dílo a stanovíme zálohu na materiál

-zpracujeme dodanou projektovou dokumentaci a předáme výpis materiálu na pilu

-vyřezání krovu provádíme po domluvě se zákazníkem buď na pile nebo na stavbě

-velký důraz klademe na kvalitu opracování daného materiálu, totéž platí o kvalitě řeziva (hniloba promodralost škudci)